SHINJUKU GYOEN NATIONAL GARDEN
11 Naito-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0014, Japan  
Tel:+81-(0)3-3350-0151 Fax:+81-(0)3-3350-1372  
MAIL:shinjuku@env.go.jp