Access Information

to SHINJUKU GATE

Train JR・KEIO・ODAKYU Lines Shinjuku sta. "south exit" 10min. walk
SEIBU SHINJUKU Line Seibu-Shinjuku sta.

15min. walk

Fukutoshin Line(Subway) Shinjuku-sanchome sta."E5 exit"

5min. walk

Marunouchi Line(Subway) Shinjuku-gyoemmae sta. "Exit1" 5min. walk
Toei Shinjuku Line(Subway) Shinjuku-sanchome sta. "C1&C5exit" 5min. walk
Bus 品97 Shinagawa-Shinjuku "Shinjku -nichome"
池86 Ikebukuro-Shibuya "Shinjuku-yonchome"
早77 Waseda-Shinjuku "Shinjuku-sanchome"

to SENDAGAYA GATE

Train JR Soubu Line Sendagaya sta. 5min. walk
Toei Oedo Line(Subway) Kokuritsu-kyogijo sta. "A5 exit" 5min. walk
Bus 池86 Ikebukuro-Shibuya "Kita-sando"
黒77 Meguro-Sendagaya "Sendagaya sta."
早81 Waseda-Shibuya "Sendagaya sta."

to OKIDO GATE

Train Marunouchi Line(Subway) Shinjuku-gyoemmae sta. "Exit2" 5min. walk
Bus 品97 Shinagawa-Shinjuku "Shinjuku-icchome"
早81 Waseda-Shibuya "Yotsuya-yonchome"